Advocaat worden?

Proficiat! Je hebt het masterdiploma in de rechten op zak en wenst nu als advocaat toe te treden tot de balie. Een fijne keuze!

Allereerst moet je een stageplaats bij een erkende stagemeester bekomen. De lijst met vacante stageplaatsen te zuid-West-Vlaanderen vind je hier.

Vervolgens leg je in het Hof van Beroep te Gent de plechtige eed af.

Na de eedaflegging kan je je online inschrijven bij onze balie met het oog op de opname op de lijst van advocaten-stagiairs. Het inschrijvingsformulier, de noodzakelijk neer te leggen stukken en verdere formaliteiten kan je hier raadplegen. 
 


 

Eens je alles bij de balie hebt afgehandeld, ben je bijna klaar om als advocaat aan de slag te gaan! Je moet alleen nog maar onderstaande formaliteiten vervullen.
 

 

 

Eerst moet je bij de bank een kantoorrekening én een derdenrekening openen.

Onze partner ING PRIVALIS, met een eigen bankkantoor in de Gerechtsgebouw I te Kortrijk, begeleidt je hierin graag.
Je kan langsgaan bij het loket, of alle informatie hier terugvinden.

 


 

Vervolgens moet je als vrije beroeper "in wording" bij het ondernemingsloket een ondernemingsnummer aanvragen door je te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

ZENITOADMB

Daarnaast moet je jouw ondernemingnummer registreren bij de FOD financiën als btw-nummer. Je kan nadien wel opteren voor het vrijstellingsregime van de btw.

Ook de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is nog verplicht.

Onze partner ADMB-ZENITO helpt je met dit alles graag verder.
Je kan hun kantoor vinden op slechts een 40-tal meter van het Gerechtsgebouw I
Via deze link kom je bij hen terecht en kan je alles online regelen.

 

 

PRECURA

Jouw nieuwe loopbaan kan nu echt van start gaan, maar ook advocaten worden helaas niet gespaard van ziekte of ongeval.

Inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, wordt gedekt door de basiswaarborg Prevoca. Via de baliebijdrage geniet je hiervan automatisch. Je moet wel het toetredingsformulier én de medische vragenlijst bezorgen aan onze partner PRECURA.

Wens je een bijkomende waarborg, dan vind je alle informatie hier.

 

 

Ziezo, je moet enkel nog een toga kopen en jij bent klaar om de stage succesvol te starten.Het bestuur van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk wenst je alle succes toe in jouw carrière en hoopt je vaak te mogen ontmoeten op onze activiteiten. Kom zeker geregeld een kijkje nemen op onze website, Facebookpagina en Instagram om te zien wat wij voor jou in petto hebben!