Welkom

Welkom op de website van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk.

De Conferentie poogt het trefpunt te zijn van alle advocaten van de Kortrijkse balie en zet zich ook volop in voor de integratie van advocaten-stagiairs aan onze balie.

Met deze website kan u het reilen en zeilen van onze Conferentie volgen.

Laatste nieuwsitems

 • 15 februari 2017

  Na de noodgedwongen afgelasting van vorige week, kunnen wij u melden dat de eerste studieavond van onze studiecyclus “Overzicht van het IPR-landschap” zal doorgaan op dinsdag 28 februari a.s. om 19u in aula A305.

  Confraters die zich reeds inschreven voor deze studieavond of voor de volledige cyclus behouden uiteraard hun inschrijving. In geval de nieuwe datum voor bepaalde ingeschreven confraters niet meer zou passen, kunnen zij zich uitschrijven via studiecyclus@cjbkortrijk.be. Uitschrijven is kosteloos, mits dit minstens 3 dagen op voorhand gebeurt.

  Nieuwe inschrijvingen voor deze studieavond zijn uiteraard nog steeds welkom! U kan zich ook nog altijd inschrijven voor de volledige studiecyclus, waarvan u hier onze folder kunt terugvinden.


  We hopen u te mogen verwelkomen!

  Met confraternele groeten,
  Het bestuur

 • 6 februari 2017

  Waarde confraters,

  Aangezien de spreker momenteel geveld is door het hangende griepvirus, zal de geplande studieavond van morgen 7 februari helaas niet kunnen doorgaan.
  De nieuwe datum waarop de studieavond zal plaatsvinden zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.
  Alvast excuses voor eventuele ongemakken en bedankt voor jullie begrip.

  Beste groeten,
  Het bestuur

 • 16 december 2016

  Volgende week maandag start onze solidariteitsweek.

  Klik hier voor meer informatie!

 • 1 december 2016

  De uitnodiging voor deze activiteit werd de namiddag per mail verzonden.
  De info over deze activiteit werd op de webiste geüpgedatet.

  Vanaf vandaag kunnen de cultuurliefhebbende confraters zich inschrijven!

 • 21 november 2016

  Er kunnen nog enkele piloten zich aanmelden voor de KartING van woensdag a.s.

  De karts zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap voor de nog geïnteresseerde confrères!

 • 20 september 2016

  U kan zich niet meer inschrijven voor onze openingsactiviteit.

  Deze is volzet.

  Volgende keer sneller inschrijven is de boodschap!

 • 20 juni 2016

  Uit de kandidaatstellingen mocht blijken dat er vier kandidaten zijn voor vier vacante plaatsen. In die omstandigheden is een stemopneming woensdagvoormiddag uiteraard overbodig. De stemopneming gaat aldus niet door.

  Tot woensdag op de Algemene Vergadering!

 • 6 juni 2016

  Ons werkjaar zit er, jammer genoeg, bijna op. Bedankt voor uw enthousiasme en aanwezigheid! 

  Graag willen we u allen, op grond van artikel 10 en 17 van ons standreglement, uitnodigen voor onze verkiezingen en algemene vergadering op woensdag 22 juni 2016.

  De Algemene Vergadering.

  De Algemene vergadering gaat door op woensdag 22 juni om 12 uur in het Gerechtsgebouw II (zaal B).

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1/ jaarverslag van de secretaris

  2/ financieel verslag van de penningmeester

  3/ verkiezing van de (vier) nieuwe bestuursleden

  Verkiezingen.

  Zes van de tien verkozen bestuursleden behouden hun mandaat conform artikel 12 van het standreglement.

  Er komen dus vier plaatsen in het bestuur vacant. We kijken alvast uit naar wie ons wenst te vervoegen!

  Alle advocaten van de balie van Kortrijk, jonger dan 35 jaar, kunnen zich kandidaat stellen voor een vacante plaats binnen het bestuur.

  Hoe verkiesbaar stellen?

  Diegenen die zich kandidaat wensen te stellen, dienen de Voorzitter van dit voornemen schriftelijk (via info@cjbkortrijk.be) op de hoogte te brengen, uiterlijk drie kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering (dus uiterlijk op 18 juni 2016).

  De Voorzitter gaat na of de kandidatuur aan de voorwaarden van de verkiesbaarheid beantwoordt en laat dit, in ontkennend geval, schriftelijk weten aan de betrokken kandidaat.

  Indien er onvoldoende kandidaten zouden zijn, zoals vereist in artikel 12 van het standreglement, worden alle effectieve leden van de conferentie die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, geacht kandidaat te zijn.

  Het verloop van de verkiezingen.

  De verkiezingen gebeuren via stemopneming op de rechtbank (gelijkvloers, Gerechtsgebouw II) op woensdag 22 juni 2016 tussen 8 en 12 uur.

  Er kan enkel ter plaatse gestemd worden en niet bij volmacht.

  Kiesgerechtigd zijn alle advocaten, aangesloten bij de balie van Kortrijk. Om geldig te stemmen mag een kiesgerechtigde maximaal evenveel stemmen uitbrengen als er vacante functies zijn.

  Indien er meerdere nieuwe kandidaten behoren tot eenzelfde kantoor of associatie, kan slechts één van hen verkozen worden tot lid van het bestuur.  Bij een gelijk aantal stemmen, wordt de oudste naar rangorde op het tableau van advocaten van de balie van Kortrijk, verkozen.

  De bekendmaking van het kiesresultaat gebeurt in het openbaar op de Algemene Vergadering.

  Het Bestuur is, op grond van artikel 19 van het standreglement, als enige bevoegd voor alle betwistingen die zouden ontstaan in het kader van de verkiezing van de nieuwe leden van het bestuur.

  Contacteer ons gerust bij verdere vragen. Het standreglement kan u terugvinden op onze website www.cjbkortrijk.be.

 • 21 mei 2016

  Traditioneel kruisen de eerstejaarsstagiairs in mei de degens tijdens een pleitwedstrijd. Dit jaar was de winnaar Mr. Michiel Descheemaeker van het kantoor Publius. De overige laureaten waren Mr. Lous Degroote, Mr. Arne Parmentier en Mr. Kim Servaege. Proficiat aan allen!

 • 20 april 2016

  Op het eind van dit gerechtelijk jaar verlopen de mandaten van de zetelende bestuursleden. Ondertussen is duidelijk dat verschillende bestuursleden jammer genoeg afscheid zullen nemen en hun mandaat niet meer zullen verlengen.

  Dit maakt aldus dat verschillende mandaten vacant komen en dat confraters zich hiervoor kandidaat kunnen stellen. Er is uiteraard nog voldoende tijd hiervoor, want kandidaatstellen kan tot en met ten laatste 18/6.

 • 20 april 2016

  Onze fijne collega's van Brussel organiseren op 20 mei aanstaande een studiedag over smaakmakers in het procesrecht. Rechter aan onze balie, de heer Jelle Flo, tevens openingsredenaar op de openingsconferentie van de balie van Brussel dit jaar, werkte mee aan deze studiedag en verzekert ons een boeiende dag.

  Link naar deze studiedag vindt u hier:

  http://www.vlaamspleitgenootschap.be/activiteiten/67/studiedag-smaakmake...

 • 11 maart 2016

  Neem deel aan de PROTESTACTIE nu maandag 14/3 om 10 uur in Gerechtsgebouw I.

  Waarom?
  Hierbij de toelichting van onze stafhouder en de voorzitter BJB die we net mochten ontvangen:

  "De Balie Kortrijk roept u op om op maandag 14 maart 2016 om 10 u in toga aanwezig te zijn op de trappen van het gerechtsgebouw I te Kortrijk om aldaar één minuut symbolische stilte te houden als signaal van de bezorgdheid van de advocatuur voor de hervorming van de tweedelijnsbijstand.

  Wij doen een oproep om massaal aanwezig te zijn.

  Dezelfde actie wordt op hetzelfde ogenblik ook gehouden op andere balies. Het is de bedoeling met deze minuut stilte uiting te geven aan de bezorgdheid van de advocatuur over de hervorming van de tweedelijnsbijstand waarvoor de minister van Justitie recent een wetsontwerp heeft ingediend.

  De advocatuur streeft al jaren via OVB en OBFG naar een meer realistische nomenclatuur van de prestaties in de tweedelijnsbijstand. De advocatuur kreeg hiervoor gehoor bij de minister van Justitie die de nieuwe nomenclatuur opneemt in het wetsontwerp tot hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand, waarbij ook wordt voorzien in de mogelijkheden van remgeld, sanctionering door het Bureau voor Juridische Bijstand, enzovoort. Uitgangspunt van de advocatuur was een meer realistische waardering door de waarde van het herziene puntensysteem te koppelen aan een verloning van 75,00 euro per uur.

  In het wetsontwerp wordt deze vooropgestelde verloning losgekoppeld van de nieuwe nomenclatuur. Minister Koen Geens zegt te zijn gebonden door het regeerakkoord dat een gesloten enveloppe voor de juridische bijstand bepaalt. Dus kan op vandaag de vooropgestelde uurloonverrekening van 75,00 euro absoluut niet gegarandeerd worden. Daardoor dreigt de beoogde doelstelling van een kwalitatieve dienstverlening teloor te gaan. Het is immers niet mogelijk de kwaliteit van de juridische dienstverlening te leveren indien de passende hulpmiddelen niet ter beschikking zijn. Een advocatenkantoor is een onderneming die moet investeren in kantoororganisatie, uitrusting, personeel, medewerkers, alsook permanente vorming, enzovoort.

  De toevloed van noodzaak van juridische bijstand voor minderbegoeden enerzijds en de complexiteit van de samenleving en aangroeiende wetgeving anderzijds, vereisen een hoge standaard van kwaliteit en beschikbaarheid van de advocatuur. De balies willen die taak vervullen maar willen ook de kwaliteit van deze dienstverlening gewaarborgd zien.

  De minister van Justitie is ongetwijfeld onze bondgenoot in de uitwerking van een kwalitatieve advocatuur en justitie maar kan ons op heden in het licht van het bestaande regeerakkoord en de huidige wetgeving geen garantie noch uitzicht op een open enveloppe en minimum basisprijs van 75,00 euro per uur bieden.
  Daarvoor is een politieke wil van alle partijen noodzakelijk.

  We willen met deze actie een signaal geven in de hoop dat de politieke wereld weet dat wij op hen rekenen om de middelen ter beschikking te stellen voor de maatschappelijke nood aan een kwalitatieve en hoogstaande tweedelijnsbijstand.

  Met één minuut stilte willen we onze stem luid laten klinken. Een advocaat die zwijgt, zegt veel en slaat de wereld met verstomming.

  De Balie Kortrijk dankt u bij voorbaat voor uw deelname aan deze actie en aanwezigheid in toga op maandag 14 maart 2016 om 10 u. Uit solidariteit. Allen daarheen."

 • 29 januari 2016

  Vandaag vond de laatste middagshift plaats waarbij confraters een handje toestaken in Poverello. Ondertussen hebben vele confraters de afgelopen twee weken de middagshifts overgenomen van de talrijke vrijwilligers die er dag in dag uit klaarstaan voor minderbedeelden.

  We zijn blij dat we een steentje hebben kunnen bijdragen. Bovendien heeft de raad van de orde gisteren beslist onze financiële bijdrage aan Poverello te verhogen met 1850 euro! Dat maakt een totaalbedrag van maar liefst 3.389,86 euro.

 • 7 januari 2016

  Eergisteren mochten onze secretaris Meindert, en zijn echtgenote Anne, een tweede dochter verwelkomen! Welkom Maren!

   

 • 15 december 2015

  Vanaf vandaag kan u zich inschrijven voor onze nieuwjaarsborrel! De locatie spreekt alvast tot de verbeelding, want we klinken op het nieuwe jaar op Flanders International Airport! Inschrijven kan bij Emmanuelle (emmanuelle@lexis.be)