Verkiezingsuitslag Raad van de Orde balie West-Vlaanderen

Met grote fierheid kan het bestuur aankondigen dat uittredend voorzitter Mr. Meindert Gees verkozen werd voor de eerste Raad van de Orde van Balie West-Vlaanderen. 
Proficiat Meindert, je zal dat goed doen!

Eveneens gelukwensen aan oud-voorzitter Mr. Bram Vandromme met zijn herverkiezing, alsook aan alle andere verkozenen.