Verkiezingen nieuw bestuur gerechtelijk jaar 2018-2019

Verkiezingen!

8 van de 10 verkozen bestuursleden behouden hun mandaat conform artikel 12 van het standreglement.

Er komen dus 2 plaatsen in het bestuur vacant. We kijken alvast uit naar wie ons wenst te vervoegen!

Alle advocaten van de balie van Kortrijk, jonger dan 35 jaar, kunnen zich kandidaat stellen voor een vacante plaats binnen het bestuur.

 

Hoe verkiesbaar stellen?

Advocaten en advocaat-stagiairs die zich kandidaat wensen te stellen, dienen de Voorzitter van dit voornemen schriftelijk (via mgees@publius.be) op de hoogte te brengen, uiterlijk drie kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering (dus uiterlijk op zondag 24 juni 2017).