Nieuwe bestuursleden - geen stemopneming

Zaterdag liep de deadline af om u kandidaat te stellen voor de vacante plaatsen in het bestuur.
Voor de 4 mandaten hebben er zich exact 4 kandidaten aangemeld.
Hierdoor is de stemopneming woensdagvoormiddag dan ook overbodig en wordt deze geschrapt.
Evident bent u wel welkom in de rechtbank (gerechtsgebouw II) voor de algemene vergadering om 12 uur.