Laatste balieles van onze eerstejaarstagiairs

Vandaag vindt de laatste balieles plaats van de BUBA-cyclus. De Conferentie Jonge Balie Kortrijk trakteert dan ook met pizza's, wijn en troostende woorden. Wij wensen de eerstejaars veel succes toe met hun examens in april!