Doel en lidmaatschap

De Conferentie wil het trefpunt vormen voor alle advocaten, jong en oud, leden of niet-leden, die gevestigd zijn in het vroegere gerechtelijk arrondissement Kortrijk. M.a.w.: alle advocaten met kantoor te zuid-West-Vlaanderen. In dat kader organiseert de Conferentie activiteiten allerhande met het oog op de integratie, vorming en samenhorigheid van de advocaten. Ook de integratie en begeleiding van de (nieuwe) stagiairs vormt een belangrijke taak voor de Conferentie.

Daarnaast ondersteunt de Conferentie occasioneel balie West-Vlaanderen op provinciaal niveau door de handen in elkaar te slaan met de overige drie West-Vlaamse conferenties (Brugge, Ieper en Veurne).


Lid worden? Dat kan en dat raden we ook aan!
Dankzij het lidmaatschap kan u namerlijk van allerlei voordelen genieten.
De kortingen op onze activiteiten en studiedagen zijn namelijk aanzienlijk.

De eerstejaarsstagiairs zijn van rechtswege lid.
De overige stagiairs (tweede- en derdejaars) betalen voor hun lidmaatschap slechts 25,00 EUR.
Voor de tableau-advocaten vragen wij een luttele 40,00 EUR.

U wordt lid door onderstaande bankoverschrijving uit te voeren:

Rekeningnr.: IBAN BE43 6301 3850 0501
Bedrag: 25,00 / 40,00 EUR
Mededeling“lid 18 – 19 + naam"
Begunstigde: Conferentie Jonge Balie Kortrijk
                      Burgemeester Nolfstraat 10A
                      8500 KORTRIJK

Zodra u gestort heeft kan u genieten van de voordelen!


Voor meer informatie over onze taken en onze werking kan u terecht bij ons standreglement. U kan het hieronder integraal nalezen.