STEMMING VOOR HET NIEUWE BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING VAN DE CONFERENTIE

donderdag, 28 juni 2018

In de voormiddag kan u op het gelijkvloers van Gerechtsgebouw II komen stemmen voor de vacante plaatsen in het bestuur. Stemmen kan tussen 8 en 12 uur

Kandidaten voor de vacante plaatsen als bestuurslid dienen zich per e-mail ten laatste op zondag 24/06 tegen 12u00 aan te melden op info@cjbkortrijk.be.

Op de algemene vergadering nadien (12 uur, zittingszaal C) worden de verkiezing van nieuwe bestuursleden afgerond, overloopt de secretaris het werkjaar van de Conferentie en brengt de penningmeester een financieel verslag uit.