Doel en lidmaatschap

De Conferentie wil het trefpunt vormen voor alle advocaten, jong en oud, leden of niet – leden, aangesloten aan de balie van Kortrijk. In dat kader organiseert de Conferentie activiteiten allerhande met het oog op de integratie, vorming en samenhorigheid van de leden van de balie. Een belangrijke taak voor de Conferentie is ook de integratie en begeleiding van de stagiairs aan onze balie. 


Lid worden? Dat kan en dat raden we ook aan!

Dankzij het lidmaatschap kan u van allerlei voordelen genieten. De kortingen op onze activiteiten en studiedagen zijn namelijk aanzienlijk!
Lidmaatschap bij de Jonge Balie kost voor de advocaten-stagiairs (tweede- en derdejaars) amper 25,00 EUR.
De eerstejaarsstagiairs zijn zelfs van rechtswege lid.
Alle andere advocaten kunnen lid worden voor de luttele 40,00 EUR.

U wordt lid via een overschrijving van 25,00 / 40,00 EUR op het rekeningnummer IBAN BE43 6301 3850 0501
met referentie als “lid 17 – 18 + naam.

Zodra u gestort heeft, kan u genieten van de voordelen!


Voor meer informatie over onze taken en onze werking kan u terecht bij ons standreglement. U kan het hieronder integraal nalezen.